مانور عملی اطفا حریق

مانور عملی اطفا حریق

به گزارش راوابط عمومی شرکت میهن نور مانور عملی اطفا حریق توسط تیم Hse برای پرسنل میهن نور برگزار گردید.

در این مانور آموزش های لازم جهت استفاده از کپسول های اطفا حریق و انواع آن به پرسنل تولیدی داده شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.