واحد آزمایشگاه

 
 

در این واحد مواد اولیه ماننده بیلت ، وایرود و شمش و همچنین محصولات مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد.

این واحد با بهره گیری از نیروهای کارآزموده و تجهیزات به روز ، دقیق ترین آزمایشات را بر روی محصولات انجام می دهد.

واحد آزمایشگاه 2
واحد آزمایشگاه