واحد کشش

 
 

در این واحد متفتول به دو دسته بندی ریز بار و درشت بار تبدیل به ضخامت های کوچکتر از سایز 0.3 میل تا 5.5 میل می شود.

 

در هر مرحله توسط بازرس کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد.

واحد کشش میهن نور