توری

توری فرنگی چشمه۱۰*۸ یکی از انواع توری ها می باشد که توسط شرکت میهن نور تولید می شود. توری فرنگی نمونه ای از انواع توری است که دارای شبکه های...

توری مرغی ارتفاع ۱۲۰ نمونه ای از توری مرغی می باشد که از فروش بالایی برخوردار است . توری های مرغی برخلاف نامشان می توانند در صنایع مختلفی اس...

توری مرغی نمونه ای از توری می باشد که از فروش بالایی برخوردار است . این نوع توری برخلاف نام آن می تواند در صنایع مختلفی استفاده شود که در اد...

16424

گابیون

گابیون یکی از انواع مصالح پرکاربرد در کارها و پروژه های مختلف است که استفاده ی بسیار زیادی دارد. گابیون یک واژه ی ایتالیایی به معنای قفس بزر...