اسفند ۱۶, ۱۳۹۶
آهن اسفنجی چیست ؟

آهن اسفنجی چیست ؟

آهن اسفنجی چیست ؟ در این مطلب می خواهیم درباره ی محصولی به نام آهن اسفنجی صحبت کنیم که ویژگی ها و موارد استفاده ی خاصی دارد. این محصول به طور مستقیم از احیای سنگ آهن (گندله) تولید می شود. در احیای سنگ آهن اکسیژن آن خارج می شود و...