مفتولات گالوانیزه

مفتول گالوانیزه تولیدی این شرکت از نوع گرم با ضخامت استاندارد بوده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و در مقابل عوارض جوی – رطوبت و غیره ...