سیم خاردار

الاسلاک الشائکه هی احدی منتجات هذه الشرکه و التی یتم انتاجها و تسویقها علی شکل نوعین : خطی و دائری . تستخدم الأسلاک السائکه استخدامات مختلفه...

الاسلاک الشائکه هی احدی منتجات هذه الشرکه و التی یتم انتاجها و تسویقها علی شکل نوعین : خطی و دائری . تستخدم الأسلاک السائکه استخدامات مختلفه...